พ่อพเยีย http://porpayia.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-08-2010&group=12&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-08-2010&group=12&gblog=37 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาก่อนบล็อกแก๊ง - สวัสดีครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-08-2010&group=12&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-08-2010&group=12&gblog=37 Mon, 30 Aug 2010 7:18:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-08-2010&group=12&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-08-2010&group=12&gblog=35 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[33 ปีนักเขียนเรื่องป่า 60 ปีวัธนา บุญยัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-08-2010&group=12&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-08-2010&group=12&gblog=35 Sat, 21 Aug 2010 13:56:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-08-2010&group=12&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-08-2010&group=12&gblog=34 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่บ้านรักไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-08-2010&group=12&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-08-2010&group=12&gblog=34 Tue, 17 Aug 2010 16:50:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-08-2010&group=12&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-08-2010&group=12&gblog=33 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนตกตลอดเวลาที่วาวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-08-2010&group=12&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-08-2010&group=12&gblog=33 Thu, 12 Aug 2010 21:18:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-08-2010&group=12&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-08-2010&group=12&gblog=32 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อยังหนุ่มยังสาว (และเมื่อเป็นพ่อเป็นแม่)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-08-2010&group=12&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-08-2010&group=12&gblog=32 Sun, 08 Aug 2010 12:12:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-08-2010&group=12&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-08-2010&group=12&gblog=31 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[พุดพิชญาใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-08-2010&group=12&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-08-2010&group=12&gblog=31 Tue, 03 Aug 2010 17:27:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-07-2010&group=12&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-07-2010&group=12&gblog=30 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงรักต้นฤดูร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-07-2010&group=12&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-07-2010&group=12&gblog=30 Fri, 30 Jul 2010 17:11:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-07-2010&group=12&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-07-2010&group=12&gblog=29 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดระวังพิษสุนัขบ้า !]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-07-2010&group=12&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-07-2010&group=12&gblog=29 Sun, 25 Jul 2010 7:31:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-07-2010&group=12&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-07-2010&group=12&gblog=28 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวบานบนภูเขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-07-2010&group=12&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-07-2010&group=12&gblog=28 Mon, 19 Jul 2010 11:28:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-07-2010&group=12&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-07-2010&group=12&gblog=27 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[มะขามเทศอดทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-07-2010&group=12&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-07-2010&group=12&gblog=27 Thu, 15 Jul 2010 17:09:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-07-2010&group=12&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-07-2010&group=12&gblog=26 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เหลียวมองเงาตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-07-2010&group=12&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-07-2010&group=12&gblog=26 Tue, 13 Jul 2010 11:38:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-07-2010&group=12&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-07-2010&group=12&gblog=25 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเที่ยวกับลูกสาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-07-2010&group=12&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-07-2010&group=12&gblog=25 Sun, 11 Jul 2010 19:05:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-07-2010&group=12&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-07-2010&group=12&gblog=24 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หักหอกเป็นดอกไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-07-2010&group=12&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-07-2010&group=12&gblog=24 Fri, 09 Jul 2010 21:30:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-07-2010&group=12&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-07-2010&group=12&gblog=23 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งหมักดองของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-07-2010&group=12&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-07-2010&group=12&gblog=23 Wed, 07 Jul 2010 12:03:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-07-2010&group=12&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-07-2010&group=12&gblog=22 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของกำลังใจ ไม่ใช่ต้นไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-07-2010&group=12&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-07-2010&group=12&gblog=22 Sat, 03 Jul 2010 10:42:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-06-2010&group=12&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-06-2010&group=12&gblog=21 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีเสื้อปีกขาดในคฤหาสน์แสนสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-06-2010&group=12&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-06-2010&group=12&gblog=21 Wed, 30 Jun 2010 20:14:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-06-2010&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-06-2010&group=12&gblog=20 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันเฟื่องใต้ต้นมะเฟืองหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-06-2010&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-06-2010&group=12&gblog=20 Fri, 25 Jun 2010 8:31:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-06-2010&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-06-2010&group=12&gblog=19 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จักรยานที่รัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-06-2010&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-06-2010&group=12&gblog=19 Wed, 23 Jun 2010 18:43:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-06-2010&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-06-2010&group=12&gblog=16 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขเล็ก ๆจากการงานเล็ก ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-06-2010&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-06-2010&group=12&gblog=16 Tue, 15 Jun 2010 5:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-06-2010&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-06-2010&group=12&gblog=15 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ เราเป็น เต่าเฝ้ากอบัว หรือ ไม่ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-06-2010&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-06-2010&group=12&gblog=15 Thu, 10 Jun 2010 21:07:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2010&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2010&group=12&gblog=14 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เล็กๆ แต่อบอุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2010&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2010&group=12&gblog=14 Sun, 06 Jun 2010 10:43:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-06-2010&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-06-2010&group=12&gblog=13 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เสาร์ที่ 5 มิถุนายนนี้ (ฉลองครบ 60 ปี ชมัยภร แสงกระจ่าง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-06-2010&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-06-2010&group=12&gblog=13 Wed, 02 Jun 2010 12:57:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-05-2010&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-05-2010&group=12&gblog=12 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่สยามและเซ็นทรัลเวิลด์หลังพายุร้ายสงบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-05-2010&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-05-2010&group=12&gblog=12 Sat, 29 May 2010 0:06:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-05-2010&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-05-2010&group=12&gblog=11 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปรษณีย์บัตรจากอาจินต์ ปัญจพรรค์ (ศิลปินแห่งชาติ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-05-2010&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-05-2010&group=12&gblog=11 Mon, 24 May 2010 17:40:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-05-2010&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-05-2010&group=12&gblog=10 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[นกทุกตัวมีฟ้าให้บิน (มีฟ้าให้บินสำหรับนกทุกตัว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-05-2010&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-05-2010&group=12&gblog=10 Fri, 21 May 2010 8:30:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-04-2010&group=10&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-04-2010&group=10&gblog=91 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังไม่สิ้นกลิ่นเสียงและรูปรส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-04-2010&group=10&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-04-2010&group=10&gblog=91 Thu, 22 Apr 2010 6:26:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-04-2010&group=10&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-04-2010&group=10&gblog=90 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยรักและลงมือทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-04-2010&group=10&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-04-2010&group=10&gblog=90 Fri, 16 Apr 2010 16:25:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-04-2010&group=10&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-04-2010&group=10&gblog=89 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[โปสการ์ดจากหมู่บ้านชาวประมง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-04-2010&group=10&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-04-2010&group=10&gblog=89 Thu, 08 Apr 2010 22:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-04-2010&group=10&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-04-2010&group=10&gblog=88 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารเป็นพิษยังดีกว่า...?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-04-2010&group=10&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-04-2010&group=10&gblog=88 Sun, 04 Apr 2010 23:42:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-04-2010&group=10&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-04-2010&group=10&gblog=87 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนจะกลับบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-04-2010&group=10&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-04-2010&group=10&gblog=87 Thu, 01 Apr 2010 21:14:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-03-2010&group=10&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-03-2010&group=10&gblog=86 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[อาวรณ์วาวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-03-2010&group=10&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-03-2010&group=10&gblog=86 Fri, 26 Mar 2010 17:15:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-03-2010&group=10&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-03-2010&group=10&gblog=85 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลดหนี้ที่ดอยวาวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-03-2010&group=10&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-03-2010&group=10&gblog=85 Sun, 21 Mar 2010 21:07:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-03-2010&group=10&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-03-2010&group=10&gblog=84 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[กรณีบ้านอารีย์กับพระอาจารย์ปราโมทย์ ปราโมชโช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-03-2010&group=10&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-03-2010&group=10&gblog=84 Thu, 18 Mar 2010 14:22:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-03-2010&group=10&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-03-2010&group=10&gblog=82 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คนสามเมีย (โปรดใช้วิจารณญาณในการคลิก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-03-2010&group=10&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-03-2010&group=10&gblog=82 Mon, 15 Mar 2010 9:41:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-03-2010&group=10&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-03-2010&group=10&gblog=81 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพชีวิตและดอกหญ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-03-2010&group=10&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-03-2010&group=10&gblog=81 Tue, 09 Mar 2010 19:00:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-03-2010&group=10&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-03-2010&group=10&gblog=80 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้วลืมคอนกับรังนกระจิบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-03-2010&group=10&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-03-2010&group=10&gblog=80 Tue, 02 Mar 2010 22:00:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-02-2010&group=10&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-02-2010&group=10&gblog=79 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[มวลสารแห่งความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-02-2010&group=10&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-02-2010&group=10&gblog=79 Wed, 24 Feb 2010 21:07:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-02-2010&group=10&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-02-2010&group=10&gblog=78 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนในเมืองดาว (slow life)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-02-2010&group=10&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-02-2010&group=10&gblog=78 Sun, 21 Feb 2010 8:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-02-2010&group=10&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-02-2010&group=10&gblog=77 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[การเดินทางหลังฤดูเก็บเกี่ยว (วัวใครเข้าคอกคนนั้น)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-02-2010&group=10&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-02-2010&group=10&gblog=77 Tue, 16 Feb 2010 14:46:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-02-2010&group=10&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-02-2010&group=10&gblog=76 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ไม่มีอะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-02-2010&group=10&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-02-2010&group=10&gblog=76 Wed, 10 Feb 2010 12:52:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-02-2010&group=10&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-02-2010&group=10&gblog=75 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หมู่บ้านวาวียินดีต้อนรับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-02-2010&group=10&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-02-2010&group=10&gblog=75 Mon, 01 Feb 2010 16:27:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-01-2010&group=10&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-01-2010&group=10&gblog=74 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เราเพียงแต่ทำในสิ่งที่เรารัก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-01-2010&group=10&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-01-2010&group=10&gblog=74 Fri, 22 Jan 2010 7:28:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-01-2010&group=10&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-01-2010&group=10&gblog=73 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายจากขจรฤทธิ์ รักษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-01-2010&group=10&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-01-2010&group=10&gblog=73 Thu, 07 Jan 2010 7:34:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-01-2010&group=10&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-01-2010&group=10&gblog=72 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่ - ขึ้นบ้านใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-01-2010&group=10&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-01-2010&group=10&gblog=72 Sat, 02 Jan 2010 22:45:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-12-2009&group=10&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-12-2009&group=10&gblog=71 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[กระท่อมในสวนทิพย์ (แรงดาลใจไปสร้างบ้านที่ดอยวาวี)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-12-2009&group=10&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-12-2009&group=10&gblog=71 Tue, 22 Dec 2009 7:15:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-12-2009&group=10&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-12-2009&group=10&gblog=70 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[วิถีแห่งเวลา โดย เมตตา สุดสวาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-12-2009&group=10&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-12-2009&group=10&gblog=70 Sat, 12 Dec 2009 22:41:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-12-2009&group=10&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-12-2009&group=10&gblog=69 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[A short story to turn you on (โดย โดม วุฒิชัย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-12-2009&group=10&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-12-2009&group=10&gblog=69 Mon, 07 Dec 2009 17:16:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-12-2009&group=10&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-12-2009&group=10&gblog=68 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หินก้อนแรกบนไหล่ดอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-12-2009&group=10&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-12-2009&group=10&gblog=68 Thu, 03 Dec 2009 7:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2009&group=10&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2009&group=10&gblog=67 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หอมหมื่นลี้ที่เลาลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2009&group=10&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2009&group=10&gblog=67 Thu, 26 Nov 2009 21:43:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-11-2009&group=10&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-11-2009&group=10&gblog=66 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ขุดบ่อบนดอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-11-2009&group=10&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-11-2009&group=10&gblog=66 Sat, 21 Nov 2009 22:25:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-11-2009&group=10&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-11-2009&group=10&gblog=65 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ยากไร้อย่างไรก็ยังมีคนรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-11-2009&group=10&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-11-2009&group=10&gblog=65 Sat, 14 Nov 2009 15:16:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-11-2009&group=10&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-11-2009&group=10&gblog=64 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-11-2009&group=10&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-11-2009&group=10&gblog=64 Tue, 10 Nov 2009 10:51:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-11-2009&group=10&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-11-2009&group=10&gblog=63 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[นกทุกตัวมีฟ้าให้บิน (หนังสือเล่มใหม่ของโดม วุฒิชัย - ปะการัง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-11-2009&group=10&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-11-2009&group=10&gblog=63 Fri, 06 Nov 2009 10:35:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-11-2009&group=10&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-11-2009&group=10&gblog=62 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกกี่ครั้งก็ยังรักเธอไม่คลาย (วาวีที่รัก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-11-2009&group=10&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-11-2009&group=10&gblog=62 Wed, 04 Nov 2009 21:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-10-2009&group=10&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-10-2009&group=10&gblog=61 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปแต่งงานในป่า (คืนนี้...ที่แม่สอด)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-10-2009&group=10&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-10-2009&group=10&gblog=61 Fri, 30 Oct 2009 19:16:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-10-2009&group=10&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-10-2009&group=10&gblog=60 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บนถนนไม่มีชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-10-2009&group=10&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-10-2009&group=10&gblog=60 Tue, 27 Oct 2009 11:13:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-10-2009&group=10&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-10-2009&group=10&gblog=59 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือเล่มแรกของนักเขียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-10-2009&group=10&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-10-2009&group=10&gblog=59 Fri, 23 Oct 2009 9:51:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-10-2009&group=10&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-10-2009&group=10&gblog=58 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ราคาของต้นกระถิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-10-2009&group=10&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-10-2009&group=10&gblog=58 Tue, 20 Oct 2009 7:47:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-10-2009&group=10&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-10-2009&group=10&gblog=57 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของหนังสือ 3 เล่มของ โดม วุฒิชัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-10-2009&group=10&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-10-2009&group=10&gblog=57 Sat, 17 Oct 2009 23:35:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-10-2009&group=10&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-10-2009&group=10&gblog=56 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ชงโคต้นหนึ่ง]]> >คลิกชมความเป็นมาของภาพชุดนี้และสถานที่แสดงงา....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-10-2009&group=10&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-10-2009&group=10&gblog=56 Thu, 15 Oct 2009 16:40:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-10-2009&group=10&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-10-2009&group=10&gblog=55 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[Rhythm & Books ของ ภาณุ มณีวัฒนกุล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-10-2009&group=10&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-10-2009&group=10&gblog=55 Mon, 12 Oct 2009 14:35:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-10-2009&group=10&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-10-2009&group=10&gblog=54 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือเล่มหนึ่งกับบางเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-10-2009&group=10&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-10-2009&group=10&gblog=54 Sun, 11 Oct 2009 23:17:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-10-2009&group=10&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-10-2009&group=10&gblog=53 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[(เรื่องของ)อาณาเขต]]> >คลิกชมความเป็นมาของภาพชุดนี้และสถานที่แสดงงา....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-10-2009&group=10&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-10-2009&group=10&gblog=53 Wed, 07 Oct 2009 8:09:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-10-2009&group=10&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-10-2009&group=10&gblog=51 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์รักตะโกลา (สีน้ำสมัครเล่น - พิบูลศักดิ์ ละครพล)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-10-2009&group=10&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-10-2009&group=10&gblog=51 Sat, 03 Oct 2009 15:47:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-10-2009&group=10&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-10-2009&group=10&gblog=50 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[กลางคืนในหุบเขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-10-2009&group=10&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-10-2009&group=10&gblog=50 Thu, 01 Oct 2009 7:28:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-09-2009&group=10&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-09-2009&group=10&gblog=49 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกบัวในอ่างข้างถนน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-09-2009&group=10&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-09-2009&group=10&gblog=49 Wed, 30 Sep 2009 22:39:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-09-2009&group=10&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-09-2009&group=10&gblog=48 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนนอกบ้าน และ ฝันป้าคาราโอเกะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-09-2009&group=10&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-09-2009&group=10&gblog=48 Sun, 27 Sep 2009 7:21:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-09-2009&group=10&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-09-2009&group=10&gblog=47 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[บางสิ่งบางอย่างในชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-09-2009&group=10&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-09-2009&group=10&gblog=47 Fri, 25 Sep 2009 20:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-09-2009&group=10&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-09-2009&group=10&gblog=46 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขจากการงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-09-2009&group=10&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-09-2009&group=10&gblog=46 Sun, 20 Sep 2009 0:25:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-09-2009&group=10&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-09-2009&group=10&gblog=45 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[4 ปีที่ Bloggang]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-09-2009&group=10&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-09-2009&group=10&gblog=45 Wed, 16 Sep 2009 23:48:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-09-2009&group=10&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-09-2009&group=10&gblog=44 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[อิสระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-09-2009&group=10&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-09-2009&group=10&gblog=44 Tue, 15 Sep 2009 18:11:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-09-2009&group=10&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-09-2009&group=10&gblog=43 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่ายวันหนึ่งกับท่าน ว.วชิรเมธีและเรื่องของพี่สาวคนที่สามของผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-09-2009&group=10&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-09-2009&group=10&gblog=43 Fri, 11 Sep 2009 21:22:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-09-2009&group=10&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-09-2009&group=10&gblog=42 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปลุยถนนสีลมกับนักศึกษาม.หอการค้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-09-2009&group=10&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-09-2009&group=10&gblog=42 Tue, 08 Sep 2009 8:39:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-09-2009&group=10&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-09-2009&group=10&gblog=41 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึกเล็กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-09-2009&group=10&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-09-2009&group=10&gblog=41 Mon, 07 Sep 2009 20:34:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-09-2009&group=10&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-09-2009&group=10&gblog=40 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายในเดือนมีนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-09-2009&group=10&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-09-2009&group=10&gblog=40 Thu, 03 Sep 2009 21:02:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-09-2009&group=10&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-09-2009&group=10&gblog=39 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ดังตฤณ vs แอ๊ด คาราบาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-09-2009&group=10&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-09-2009&group=10&gblog=39 Wed, 02 Sep 2009 21:10:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-08-2009&group=10&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-08-2009&group=10&gblog=38 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่สูญเสีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-08-2009&group=10&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-08-2009&group=10&gblog=38 Sun, 30 Aug 2009 19:47:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-08-2009&group=10&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-08-2009&group=10&gblog=37 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ครั้งที่สองของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-08-2009&group=10&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-08-2009&group=10&gblog=37 Tue, 25 Aug 2009 12:45:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-08-2009&group=10&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-08-2009&group=10&gblog=36 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนสุดท้ายที่ปีนัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-08-2009&group=10&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-08-2009&group=10&gblog=36 Thu, 20 Aug 2009 22:36:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-08-2009&group=10&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-08-2009&group=10&gblog=35 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หลังหน้าต่างบานนั้นและ ฯลฯ ที่ปีนัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-08-2009&group=10&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-08-2009&group=10&gblog=35 Sun, 16 Aug 2009 23:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-08-2009&group=10&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-08-2009&group=10&gblog=34 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จากนครศรีฯถึงปีนัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-08-2009&group=10&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-08-2009&group=10&gblog=34 Wed, 12 Aug 2009 23:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-08-2009&group=10&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-08-2009&group=10&gblog=33 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[พรุ่งนี้ผมจะไปปีนัง ใครมีอะไรแนะนำบ้างครับ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-08-2009&group=10&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-08-2009&group=10&gblog=33 Mon, 10 Aug 2009 0:58:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-08-2009&group=10&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-08-2009&group=10&gblog=32 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ลั่นทมริมทุ่งนวลจันทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-08-2009&group=10&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-08-2009&group=10&gblog=32 Mon, 03 Aug 2009 7:42:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-08-2009&group=10&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-08-2009&group=10&gblog=31 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คนรักเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-08-2009&group=10&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-08-2009&group=10&gblog=31 Sat, 01 Aug 2009 20:24:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-07-2009&group=10&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-07-2009&group=10&gblog=30 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จาก "แด่รักและฝัน" ถึง "ล้อมโลกด้วยรัก" ของ ปะการัง คอลัมน์ใหม่ใน ขวัญเรือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-07-2009&group=10&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-07-2009&group=10&gblog=30 Wed, 29 Jul 2009 21:20:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-07-2009&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-07-2009&group=10&gblog=29 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-07-2009&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-07-2009&group=10&gblog=29 Sat, 25 Jul 2009 10:36:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-07-2009&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-07-2009&group=10&gblog=28 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA["เผลอ" ในงานครบรอบ 1 ทศวรรษรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด และเห็นเขาไล่ผีออกอากาศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-07-2009&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-07-2009&group=10&gblog=28 Wed, 22 Jul 2009 1:27:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-07-2009&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-07-2009&group=10&gblog=27 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพชีวิตกับคนเหวี่ยงแห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-07-2009&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-07-2009&group=10&gblog=27 Sun, 19 Jul 2009 22:32:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-07-2009&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-07-2009&group=10&gblog=26 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงฝนในเมืองฝาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-07-2009&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-07-2009&group=10&gblog=26 Thu, 16 Jul 2009 8:27:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-07-2009&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-07-2009&group=10&gblog=25 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-07-2009&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-07-2009&group=10&gblog=25 Wed, 15 Jul 2009 6:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-07-2009&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-07-2009&group=10&gblog=24 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA["เดินทางข้างใน" ได้รับรางวัลดีเด่นรักลูกอวอร์ดประจำปีนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-07-2009&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-07-2009&group=10&gblog=24 Sun, 12 Jul 2009 20:53:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-07-2009&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-07-2009&group=10&gblog=23 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยคารวาลัย แคน สังคีต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-07-2009&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-07-2009&group=10&gblog=23 Fri, 10 Jul 2009 15:58:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-07-2009&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-07-2009&group=10&gblog=22 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนเดือนเพ็ญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-07-2009&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-07-2009&group=10&gblog=22 Thu, 09 Jul 2009 23:01:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-07-2009&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-07-2009&group=10&gblog=21 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ของขวัญจากทะเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-07-2009&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-07-2009&group=10&gblog=21 Wed, 08 Jul 2009 8:44:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-07-2009&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-07-2009&group=10&gblog=20 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[พรีเซ็นเตชั่น,เซ็นทรัลเวิลด์และเห็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-07-2009&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-07-2009&group=10&gblog=20 Sat, 04 Jul 2009 7:19:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-07-2009&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-07-2009&group=10&gblog=19 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คนต่อยหอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-07-2009&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-07-2009&group=10&gblog=19 Thu, 02 Jul 2009 19:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-06-2009&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-06-2009&group=10&gblog=18 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดที่มองข้าม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-06-2009&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-06-2009&group=10&gblog=18 Tue, 30 Jun 2009 17:59:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-06-2009&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-06-2009&group=10&gblog=17 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-06-2009&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-06-2009&group=10&gblog=17 Mon, 29 Jun 2009 23:26:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-06-2009&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-06-2009&group=10&gblog=16 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[บทกวีจอมปลอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-06-2009&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-06-2009&group=10&gblog=16 Sun, 28 Jun 2009 0:19:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-06-2009&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-06-2009&group=10&gblog=15 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[วีรบุรุษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-06-2009&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-06-2009&group=10&gblog=15 Fri, 26 Jun 2009 22:36:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-06-2009&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-06-2009&group=10&gblog=14 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรับผิดชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-06-2009&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-06-2009&group=10&gblog=14 Thu, 25 Jun 2009 21:56:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-06-2009&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-06-2009&group=10&gblog=13 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[โรงเรียนเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-06-2009&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-06-2009&group=10&gblog=13 Wed, 24 Jun 2009 17:50:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-06-2009&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-06-2009&group=10&gblog=12 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิ (ทางโลกย์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-06-2009&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-06-2009&group=10&gblog=12 Tue, 23 Jun 2009 17:46:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-06-2009&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-06-2009&group=10&gblog=11 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คำเทศน์ของเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-06-2009&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-06-2009&group=10&gblog=11 Sun, 21 Jun 2009 21:34:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-06-2009&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-06-2009&group=10&gblog=10 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล็กๆในหมู่บ้านเล็กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-06-2009&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-06-2009&group=10&gblog=10 Thu, 18 Jun 2009 14:17:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-05-2009&group=8&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-05-2009&group=8&gblog=61 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครพบหนังสือเล่มนี้ที่พังงาบ้าง ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-05-2009&group=8&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-05-2009&group=8&gblog=61 Tue, 26 May 2009 6:54:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-05-2009&group=8&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-05-2009&group=8&gblog=60 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของโปสการ์ด 3 ใบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-05-2009&group=8&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-05-2009&group=8&gblog=60 Sat, 23 May 2009 14:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-05-2009&group=8&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-05-2009&group=8&gblog=59 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หุ้นส่วนแห่งความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-05-2009&group=8&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-05-2009&group=8&gblog=59 Sun, 17 May 2009 21:18:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-05-2009&group=8&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-05-2009&group=8&gblog=58 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุเกิดเพราะโปสการ์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-05-2009&group=8&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-05-2009&group=8&gblog=58 Mon, 11 May 2009 21:50:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-05-2009&group=8&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-05-2009&group=8&gblog=57 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[พิบูลศักดิ์ ในตะกั่วป่า และ ห้องหนังสือของคนโง่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-05-2009&group=8&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-05-2009&group=8&gblog=57 Fri, 01 May 2009 7:31:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-04-2009&group=8&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-04-2009&group=8&gblog=56 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เติมฝันในฤดูฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-04-2009&group=8&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-04-2009&group=8&gblog=56 Thu, 23 Apr 2009 20:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-04-2009&group=8&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-04-2009&group=8&gblog=54 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขที่ไม่ต้องซื้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-04-2009&group=8&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-04-2009&group=8&gblog=54 Sat, 18 Apr 2009 21:00:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-04-2009&group=8&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-04-2009&group=8&gblog=53 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเล่นสงกรานต์ที่ร้านกาแฟตะกั่วป่าโปสการ์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-04-2009&group=8&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-04-2009&group=8&gblog=53 Fri, 10 Apr 2009 12:12:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-04-2009&group=8&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-04-2009&group=8&gblog=52 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยรักและนับถือ...ทิวา สาระจูฑะ บรรณาธิการ นิตยสารสีสัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-04-2009&group=8&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-04-2009&group=8&gblog=52 Mon, 06 Apr 2009 18:23:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-03-2009&group=8&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-03-2009&group=8&gblog=51 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ต้องกังวลว่าต้องเขียน "ให้ได้ดี" หรอก แค่เขียนก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-03-2009&group=8&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-03-2009&group=8&gblog=51 Tue, 31 Mar 2009 9:19:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-03-2009&group=8&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-03-2009&group=8&gblog=50 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดคืนสุดท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-03-2009&group=8&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-03-2009&group=8&gblog=50 Tue, 24 Mar 2009 8:31:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-03-2009&group=8&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-03-2009&group=8&gblog=49 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเสาร์หน้า(28 มีนานี้) คุณว่างไหม...ขอเชิญชวนไปพบกับเราที่....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-03-2009&group=8&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-03-2009&group=8&gblog=49 Fri, 20 Mar 2009 22:01:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-03-2009&group=8&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-03-2009&group=8&gblog=48 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยคารวะและอาลัย 'รงค์ วงษ์สวรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-03-2009&group=8&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-03-2009&group=8&gblog=48 Sun, 15 Mar 2009 23:03:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-03-2009&group=8&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-03-2009&group=8&gblog=47 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[อำลาวาวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-03-2009&group=8&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-03-2009&group=8&gblog=47 Wed, 11 Mar 2009 18:11:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-03-2009&group=8&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-03-2009&group=8&gblog=46 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขบนกองขยะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-03-2009&group=8&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-03-2009&group=8&gblog=46 Wed, 04 Mar 2009 10:40:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-02-2009&group=8&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-02-2009&group=8&gblog=45 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เสน่หาวาวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-02-2009&group=8&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-02-2009&group=8&gblog=45 Thu, 26 Feb 2009 13:04:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-02-2009&group=8&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-02-2009&group=8&gblog=44 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแล้ว วันเล่า ในทุกทาง ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จมากขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-02-2009&group=8&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-02-2009&group=8&gblog=44 Fri, 20 Feb 2009 7:46:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-02-2009&group=8&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-02-2009&group=8&gblog=43 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สามคนกับสองคืนในวาวี (ก่อนวันวาเลนไทน์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-02-2009&group=8&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-02-2009&group=8&gblog=43 Fri, 13 Feb 2009 21:25:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-02-2009&group=8&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-02-2009&group=8&gblog=42 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณสิ่งที่มีอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-02-2009&group=8&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-02-2009&group=8&gblog=42 Wed, 04 Feb 2009 15:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-01-2009&group=8&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-01-2009&group=8&gblog=41 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องยิ่งใหญ่ในเล่มเล็กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-01-2009&group=8&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-01-2009&group=8&gblog=41 Wed, 28 Jan 2009 20:50:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-01-2009&group=8&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-01-2009&group=8&gblog=40 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อแรกมีวาวีโปสการ์ด (ทำมือ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-01-2009&group=8&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-01-2009&group=8&gblog=40 Fri, 23 Jan 2009 7:31:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-01-2009&group=8&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-01-2009&group=8&gblog=39 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสารภาพของคนเคยขโมยหนังสือจากห้องสมุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-01-2009&group=8&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-01-2009&group=8&gblog=39 Fri, 16 Jan 2009 23:55:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-01-2009&group=8&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-01-2009&group=8&gblog=38 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟ(ของเพื่อนใหม่)ที่ดอยช้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-01-2009&group=8&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-01-2009&group=8&gblog=38 Thu, 08 Jan 2009 23:51:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-12-2008&group=8&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-12-2008&group=8&gblog=37 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2552 (ในหุบเขาริมน้ำ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-12-2008&group=8&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-12-2008&group=8&gblog=37 Mon, 29 Dec 2008 15:14:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-12-2008&group=8&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-12-2008&group=8&gblog=36 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[วาวี...ครั้งเดียวไม่เคยพอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-12-2008&group=8&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-12-2008&group=8&gblog=36 Mon, 22 Dec 2008 23:26:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-12-2008&group=8&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-12-2008&group=8&gblog=35 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดอย่าลืม !! (สัปดาห์หน้า 19 ธันวานี้)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-12-2008&group=8&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-12-2008&group=8&gblog=35 Thu, 11 Dec 2008 22:33:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-12-2008&group=8&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-12-2008&group=8&gblog=34 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินทางข้างใน - โดม วุฒิชัย]]> > หอศิลป์ริมน่าน เ บื้ อ ง ห ลั ง รู ป เ ขี ย น มี แ ร ง ด า ล ใ จ ในทรรศนะข....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-12-2008&group=8&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-12-2008&group=8&gblog=34 Wed, 03 Dec 2008 16:21:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2008&group=8&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2008&group=8&gblog=33 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[พูดกันไม่รู้เรื่อง]]> > หอศิลป์ริมน่าน เ บื้ อ ง ห ลั ง รู ป เ ขี ย น มี แ ร ง ด า ล ใ จ ในทรรศนะข....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2008&group=8&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2008&group=8&gblog=33 Wed, 26 Nov 2008 6:29:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-11-2008&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-11-2008&group=8&gblog=32 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ดอยวาวี]]> > หอศิลป์ริมน่าน เ บื้ อ ง ห ลั ง รู ป เ ขี ย น มี แ ร ง ด า ล ใ จ ในทรรศนะข....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-11-2008&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-11-2008&group=8&gblog=32 Wed, 19 Nov 2008 6:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-11-2008&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-11-2008&group=8&gblog=31 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ชมธิดาดอยที่เชียงดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-11-2008&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-11-2008&group=8&gblog=31 Thu, 13 Nov 2008 22:01:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-11-2008&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-11-2008&group=8&gblog=30 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งใดเกิดขึ้น (แล้ว)สิ่งนั้นดีเสมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-11-2008&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-11-2008&group=8&gblog=30 Fri, 07 Nov 2008 18:44:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-10-2008&group=8&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-10-2008&group=8&gblog=29 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไร ?]]> > หอศิลป์ริมน่านเ บื้ อ ง ห ลั ง รู ป เ ขี ย น มี แ ร ง ด า ล ใ จ ในทรรศนะของ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-10-2008&group=8&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-10-2008&group=8&gblog=29 Fri, 31 Oct 2008 9:42:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-10-2008&group=8&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-10-2008&group=8&gblog=27 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไม่เหงา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-10-2008&group=8&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-10-2008&group=8&gblog=27 Sun, 26 Oct 2008 20:17:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-10-2008&group=8&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-10-2008&group=8&gblog=25 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนอรุโณทัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-10-2008&group=8&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-10-2008&group=8&gblog=25 Wed, 15 Oct 2008 17:18:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-10-2008&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-10-2008&group=8&gblog=24 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาทีมิใช่ลาก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-10-2008&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-10-2008&group=8&gblog=24 Wed, 08 Oct 2008 22:41:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-10-2008&group=8&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-10-2008&group=8&gblog=23 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เขียนที่บ้าน ภู เชียงดาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-10-2008&group=8&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-10-2008&group=8&gblog=23 Sat, 04 Oct 2008 8:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2008&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2008&group=8&gblog=22 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีเชียงดาว (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2008&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2008&group=8&gblog=22 Sun, 28 Sep 2008 16:33:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2008&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2008&group=8&gblog=21 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีเชียงดาว (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2008&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2008&group=8&gblog=21 Sun, 21 Sep 2008 21:53:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-09-2008&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-09-2008&group=8&gblog=20 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีเชียงดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-09-2008&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-09-2008&group=8&gblog=20 Sun, 14 Sep 2008 16:33:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-09-2008&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-09-2008&group=8&gblog=19 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาแล้วเมืองฝาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-09-2008&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-09-2008&group=8&gblog=19 Fri, 12 Sep 2008 0:38:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-09-2008&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-09-2008&group=8&gblog=18 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนลาเมืองฝาง (เห็นเด็กน้อยเมารถ...แล้วนึกถึง...)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-09-2008&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-09-2008&group=8&gblog=18 Sun, 07 Sep 2008 7:20:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-08-2008&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-08-2008&group=8&gblog=17 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนฝันในเมืองฝาง (3) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-08-2008&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-08-2008&group=8&gblog=17 Sun, 31 Aug 2008 21:25:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-08-2008&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-08-2008&group=8&gblog=16 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนฝันในเมืองฝาง (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-08-2008&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-08-2008&group=8&gblog=16 Sun, 24 Aug 2008 7:37:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-08-2008&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-08-2008&group=8&gblog=15 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนฝันในเมืองฝาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-08-2008&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-08-2008&group=8&gblog=15 Fri, 15 Aug 2008 19:47:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-08-2008&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-08-2008&group=8&gblog=14 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เท่ารักเธอ : เรื่องรักสำหรับคนที่มีหัวใจแหว่งวิ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-08-2008&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-08-2008&group=8&gblog=14 Thu, 07 Aug 2008 7:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-07-2008&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-07-2008&group=8&gblog=13 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ บางทีคุณอาจจะ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-07-2008&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-07-2008&group=8&gblog=13 Sat, 26 Jul 2008 10:28:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-07-2008&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-07-2008&group=8&gblog=12 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ระย่อมรสุมมารุมรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-07-2008&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-07-2008&group=8&gblog=12 Sun, 20 Jul 2008 19:22:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-07-2008&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-07-2008&group=8&gblog=10 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[รำลึกถึงปีศาจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-07-2008&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-07-2008&group=8&gblog=10 Fri, 11 Jul 2008 10:45:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-05-2008&group=7&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-05-2008&group=7&gblog=45 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สุนทรียสนทนากับท่านว.วชิรเมธี และคุณวิกรม กรมดิษฐ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-05-2008&group=7&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-05-2008&group=7&gblog=45 Mon, 12 May 2008 12:15:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-05-2008&group=7&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-05-2008&group=7&gblog=44 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องดีๆในช่วงนี้ของชีวิตและวันนักเขียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-05-2008&group=7&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-05-2008&group=7&gblog=44 Tue, 06 May 2008 7:21:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-04-2008&group=7&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-04-2008&group=7&gblog=43 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่ำคืนแห่งความป่วยไข้และความคิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-04-2008&group=7&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-04-2008&group=7&gblog=43 Wed, 30 Apr 2008 11:40:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-04-2008&group=7&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-04-2008&group=7&gblog=42 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หลายวันที่ผ่านมาและงานมหกรรมหนังสืออินดี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-04-2008&group=7&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-04-2008&group=7&gblog=42 Tue, 22 Apr 2008 20:13:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-04-2008&group=7&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-04-2008&group=7&gblog=41 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันในโรงเรียนในฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-04-2008&group=7&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-04-2008&group=7&gblog=41 Sun, 06 Apr 2008 8:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-03-2008&group=7&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-03-2008&group=7&gblog=40 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA["ห่างไกล ไม่ห่างกัน ได้รางวัลอะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-03-2008&group=7&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-03-2008&group=7&gblog=40 Mon, 24 Mar 2008 1:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-03-2008&group=7&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-03-2008&group=7&gblog=39 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิลปินเรียก "แม่"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-03-2008&group=7&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-03-2008&group=7&gblog=39 Wed, 19 Mar 2008 7:15:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-03-2008&group=7&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-03-2008&group=7&gblog=38 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้อนกรวดในลำธาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-03-2008&group=7&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-03-2008&group=7&gblog=38 Tue, 11 Mar 2008 23:48:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-03-2008&group=7&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-03-2008&group=7&gblog=37 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[อรุณรุ่งแห่งความตายใน Reader's Digest]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-03-2008&group=7&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-03-2008&group=7&gblog=37 Thu, 06 Mar 2008 12:49:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-03-2008&group=7&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-03-2008&group=7&gblog=36 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[บุปผา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-03-2008&group=7&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-03-2008&group=7&gblog=36 Sat, 01 Mar 2008 17:59:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-02-2008&group=7&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-02-2008&group=7&gblog=35 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[แกงส้มจากพี่สาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-02-2008&group=7&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-02-2008&group=7&gblog=35 Mon, 25 Feb 2008 21:39:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-02-2008&group=7&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-02-2008&group=7&gblog=34 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ม้วนเสื่อเก็บฝัน กลับบ้านแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-02-2008&group=7&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-02-2008&group=7&gblog=34 Fri, 22 Feb 2008 13:34:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-02-2008&group=7&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-02-2008&group=7&gblog=33 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วงนี้ขอพักบล็อกสักระยะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-02-2008&group=7&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-02-2008&group=7&gblog=33 Mon, 11 Feb 2008 17:20:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-02-2008&group=7&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-02-2008&group=7&gblog=31 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คั่นเวลาด้วย ลันตา ตรึงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-02-2008&group=7&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-02-2008&group=7&gblog=31 Fri, 01 Feb 2008 8:08:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-01-2008&group=7&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-01-2008&group=7&gblog=30 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันใหม่ในเมืองเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-01-2008&group=7&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-01-2008&group=7&gblog=30 Tue, 22 Jan 2008 8:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-01-2008&group=7&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-01-2008&group=7&gblog=29 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่างภาพมือหนึ่งคนนั้น...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-01-2008&group=7&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-01-2008&group=7&gblog=29 Tue, 15 Jan 2008 7:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-01-2008&group=7&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-01-2008&group=7&gblog=28 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จากจันทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-01-2008&group=7&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-01-2008&group=7&gblog=28 Thu, 10 Jan 2008 13:24:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-01-2008&group=7&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-01-2008&group=7&gblog=27 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนสามคนจากวิทยาลัยลูกผู้ชาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-01-2008&group=7&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-01-2008&group=7&gblog=27 Thu, 03 Jan 2008 21:32:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-12-2007&group=7&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-12-2007&group=7&gblog=26 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เราต้องไม่ทำแค่วางแผน แต่เราต้องเชื่อ !!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-12-2007&group=7&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-12-2007&group=7&gblog=26 Sun, 30 Dec 2007 22:28:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-12-2007&group=7&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-12-2007&group=7&gblog=25 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่อการะเกดเจ้าเอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-12-2007&group=7&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-12-2007&group=7&gblog=25 Wed, 26 Dec 2007 22:12:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-12-2007&group=7&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-12-2007&group=7&gblog=24 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึกใหม่ที่เชียงใหม่ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-12-2007&group=7&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-12-2007&group=7&gblog=24 Wed, 19 Dec 2007 20:15:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-12-2007&group=7&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-12-2007&group=7&gblog=23 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สัปดาห์แห่งการเดินทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-12-2007&group=7&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-12-2007&group=7&gblog=23 Tue, 11 Dec 2007 20:18:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-12-2007&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-12-2007&group=7&gblog=22 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จากบ้านพ่อบูแล้วไปตามรอยควาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-12-2007&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-12-2007&group=7&gblog=22 Sun, 02 Dec 2007 21:20:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2007&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2007&group=7&gblog=21 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุ่งแสงตะวันในคืนพระจันทร์เต็มดวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2007&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2007&group=7&gblog=21 Mon, 26 Nov 2007 7:38:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-11-2007&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-11-2007&group=7&gblog=20 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งโปสการ์ดถึง 76 จังหวัดและไปทุ่งแสงตะวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-11-2007&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-11-2007&group=7&gblog=20 Wed, 21 Nov 2007 9:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-11-2007&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-11-2007&group=7&gblog=19 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าเส้นครึ่งร้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-11-2007&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-11-2007&group=7&gblog=19 Thu, 15 Nov 2007 7:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-11-2007&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-11-2007&group=7&gblog=18 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงคิดถึงที่เกาะปันหยี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-11-2007&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-11-2007&group=7&gblog=18 Sat, 10 Nov 2007 6:15:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-11-2007&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-11-2007&group=7&gblog=17 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากเพื่อนด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-11-2007&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-11-2007&group=7&gblog=17 Sun, 04 Nov 2007 7:39:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-11-2007&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-11-2007&group=7&gblog=16 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[กวีกับกีต้าร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-11-2007&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-11-2007&group=7&gblog=16 Thu, 01 Nov 2007 10:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-10-2007&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-10-2007&group=7&gblog=15 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ในตะกั่วป่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-10-2007&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-10-2007&group=7&gblog=15 Mon, 22 Oct 2007 5:18:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-10-2007&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-10-2007&group=7&gblog=14 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจเป็นอะไรไปหนอ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-10-2007&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-10-2007&group=7&gblog=14 Tue, 16 Oct 2007 0:18:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-10-2007&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-10-2007&group=7&gblog=13 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครมี "มือ(นั้น)สีขาว" มีรางวัลเป็นภาพเขียน (ที่ไม่ใช่ราคา3พันล้านบาท)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-10-2007&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-10-2007&group=7&gblog=13 Fri, 12 Oct 2007 22:44:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-10-2007&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-10-2007&group=7&gblog=12 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[TAG มา ก็ แถก ไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-10-2007&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-10-2007&group=7&gblog=12 Wed, 10 Oct 2007 19:06:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-10-2007&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-10-2007&group=7&gblog=11 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบทดสอบความโง่ (แบบนี้ไม่เอาด้วยหรอก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-10-2007&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-10-2007&group=7&gblog=11 Sat, 06 Oct 2007 15:46:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-10-2007&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-10-2007&group=7&gblog=10 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ภิกษุสันดานกา (ว่าจะไม่แล้วเชียวนา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-10-2007&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-10-2007&group=7&gblog=10 Tue, 02 Oct 2007 15:20:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-08-2007&group=6&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-08-2007&group=6&gblog=69 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียบง่ายและงดงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-08-2007&group=6&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-08-2007&group=6&gblog=69 Sat, 25 Aug 2007 20:01:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-08-2007&group=6&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-08-2007&group=6&gblog=68 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ป่าเปลี่ยนสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-08-2007&group=6&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-08-2007&group=6&gblog=68 Mon, 20 Aug 2007 19:24:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-08-2007&group=6&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-08-2007&group=6&gblog=67 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ยืมแสงดาว มาสกาวแสงธรรม*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-08-2007&group=6&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-08-2007&group=6&gblog=67 Wed, 15 Aug 2007 20:56:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-08-2007&group=6&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-08-2007&group=6&gblog=66 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงแม่...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-08-2007&group=6&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-08-2007&group=6&gblog=66 Sat, 11 Aug 2007 18:31:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-08-2007&group=6&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-08-2007&group=6&gblog=65 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนนี้...มีความรัก ( THE ROAD TO TAKUAPA )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-08-2007&group=6&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-08-2007&group=6&gblog=65 Mon, 06 Aug 2007 23:01:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-07-2007&group=6&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-07-2007&group=6&gblog=64 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขอย่างพอเพียง ของ โดม วุฒิชัย ใน ขวัญเรือน (นัดพบคนวรรณกรรม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-07-2007&group=6&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-07-2007&group=6&gblog=64 Mon, 30 Jul 2007 22:56:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-07-2007&group=6&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-07-2007&group=6&gblog=63 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เมย์เมียวในสายหมอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-07-2007&group=6&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-07-2007&group=6&gblog=63 Wed, 25 Jul 2007 6:40:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-07-2007&group=6&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-07-2007&group=6&gblog=62 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA["ถ้าอย่างนั้น...ท่านได้อะไรจากการนี้ล่ะ?" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-07-2007&group=6&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-07-2007&group=6&gblog=62 Wed, 18 Jul 2007 14:22:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-07-2007&group=6&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-07-2007&group=6&gblog=61 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของชบาฉาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-07-2007&group=6&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-07-2007&group=6&gblog=61 Fri, 13 Jul 2007 7:20:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-07-2007&group=6&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-07-2007&group=6&gblog=60 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือเล่มหนึ่งคลอดจากหนังสือเล่มหนึ่ง !!?!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-07-2007&group=6&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-07-2007&group=6&gblog=60 Sun, 08 Jul 2007 15:59:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-07-2007&group=6&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-07-2007&group=6&gblog=59 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉากและเบื้องหลัง ห่างไกล ไม่ห่างกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-07-2007&group=6&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-07-2007&group=6&gblog=59 Sun, 01 Jul 2007 14:43:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-06-2007&group=6&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-06-2007&group=6&gblog=58 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับหู เกี่ยวกับตา แต่ทำไมไปเกี่ยวที่ใจด้วย ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-06-2007&group=6&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-06-2007&group=6&gblog=58 Tue, 26 Jun 2007 21:55:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-06-2007&group=6&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-06-2007&group=6&gblog=57 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนเก่าและเรือข้ามฟากยามดึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-06-2007&group=6&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-06-2007&group=6&gblog=57 Mon, 18 Jun 2007 10:02:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-06-2007&group=6&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-06-2007&group=6&gblog=56 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[แวง ชไม คือใคร ? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-06-2007&group=6&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-06-2007&group=6&gblog=56 Sat, 09 Jun 2007 0:34:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2007&group=6&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2007&group=6&gblog=55 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวหนังสือของผมออกไปตามหาเพื่อน หรือเพื่อนตามหาผมจนพบเพราะว่าเขาอ่านหนังสือ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2007&group=6&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2007&group=6&gblog=55 Wed, 06 Jun 2007 9:45:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-06-2007&group=6&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-06-2007&group=6&gblog=54 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเทียมเดินทางไกล กลายเป็นขนมใส่ไส้ที่อร่อยที่สุดในโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-06-2007&group=6&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-06-2007&group=6&gblog=54 Fri, 01 Jun 2007 9:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-05-2007&group=6&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-05-2007&group=6&gblog=53 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เขียนหนังสือกับพิมพ์หนังสือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-05-2007&group=6&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-05-2007&group=6&gblog=53 Mon, 28 May 2007 23:27:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-05-2007&group=6&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-05-2007&group=6&gblog=52 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[งูเข้าบ้านแล้วไปออกที.วี.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-05-2007&group=6&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-05-2007&group=6&gblog=52 Thu, 24 May 2007 13:14:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-05-2007&group=6&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-05-2007&group=6&gblog=51 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเรียบง่าย เรื่องมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-05-2007&group=6&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-05-2007&group=6&gblog=51 Sun, 20 May 2007 22:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-05-2007&group=6&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-05-2007&group=6&gblog=50 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ในวันที่ดูเหมือนจะว่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-05-2007&group=6&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-05-2007&group=6&gblog=50 Wed, 16 May 2007 16:28:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-05-2007&group=6&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-05-2007&group=6&gblog=49 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[“โต๊ะมีอยู่ได้ ก็เพราะสิ่งที่ไม่ใช่โต๊ะมีอยู่” *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-05-2007&group=6&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-05-2007&group=6&gblog=49 Fri, 11 May 2007 22:23:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-05-2007&group=6&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-05-2007&group=6&gblog=46 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-05-2007&group=6&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-05-2007&group=6&gblog=46 Tue, 08 May 2007 10:46:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-05-2007&group=6&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-05-2007&group=6&gblog=45 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 5 พฤษภาคม (วันนักเขียน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-05-2007&group=6&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-05-2007&group=6&gblog=45 Sun, 06 May 2007 20:12:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-05-2007&group=6&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-05-2007&group=6&gblog=44 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวหนังสือที่ซีดจาง ย่อมดีกว่าความทรงจำที่แจ่มชัด*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-05-2007&group=6&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-05-2007&group=6&gblog=44 Wed, 02 May 2007 10:45:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-05-2007&group=6&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-05-2007&group=6&gblog=43 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่อง blog ที่ นิตยสารขวัญเรือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-05-2007&group=6&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-05-2007&group=6&gblog=43 Tue, 01 May 2007 10:38:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-04-2007&group=6&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-04-2007&group=6&gblog=42 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาไม่ได้ดู แต่หูฟัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-04-2007&group=6&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-04-2007&group=6&gblog=42 Fri, 27 Apr 2007 8:38:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-04-2007&group=6&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-04-2007&group=6&gblog=41 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาพักดวงตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-04-2007&group=6&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-04-2007&group=6&gblog=41 Tue, 24 Apr 2007 13:58:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-04-2007&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-04-2007&group=6&gblog=40 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีเปโดร...และพิบูลศักดิ์ ละครพล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-04-2007&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-04-2007&group=6&gblog=40 Mon, 23 Apr 2007 11:41:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-04-2007&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-04-2007&group=6&gblog=39 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ใช่นิยาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-04-2007&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-04-2007&group=6&gblog=39 Fri, 20 Apr 2007 23:07:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-04-2007&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-04-2007&group=6&gblog=38 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หอยบาดเจ็บเท่านั้นที่สร้างเปลือกของมันด้วยไข่มุก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-04-2007&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-04-2007&group=6&gblog=38 Wed, 18 Apr 2007 20:02:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-04-2007&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-04-2007&group=6&gblog=37 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[นักฆ่าผู้อารี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-04-2007&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-04-2007&group=6&gblog=37 Mon, 16 Apr 2007 14:44:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-04-2007&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-04-2007&group=6&gblog=36 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำดี...ดี ทำชั่ว...ชั่ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-04-2007&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-04-2007&group=6&gblog=36 Fri, 13 Apr 2007 10:38:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-04-2007&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-04-2007&group=6&gblog=35 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สเตฟานเมื่อคืน แม่ค้าข้าวแกงเมื่อเช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-04-2007&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-04-2007&group=6&gblog=35 Mon, 09 Apr 2007 18:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-04-2007&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-04-2007&group=6&gblog=34 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื้อเยื่อดวงตาข้างซ้ายของข้าฯ บทสัมภาษณ์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล และเดินสู่อิสรภาพของประมวล เพ็งจันทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-04-2007&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-04-2007&group=6&gblog=34 Sat, 07 Apr 2007 21:03:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-04-2007&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-04-2007&group=6&gblog=32 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[โสตประสาทไม่ใช่โสดประสาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-04-2007&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-04-2007&group=6&gblog=32 Tue, 03 Apr 2007 13:56:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-03-2007&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-03-2007&group=6&gblog=31 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-03-2007&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-03-2007&group=6&gblog=31 Sat, 31 Mar 2007 12:05:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-03-2007&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-03-2007&group=6&gblog=30 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายรักย้อนหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-03-2007&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-03-2007&group=6&gblog=30 Fri, 30 Mar 2007 9:04:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-03-2007&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-03-2007&group=6&gblog=29 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-03-2007&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-03-2007&group=6&gblog=29 Wed, 28 Mar 2007 14:08:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-03-2007&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-03-2007&group=6&gblog=28 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[การกลับมาของบัตเตอร์ฟลายกับผู้ชายบางคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-03-2007&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-03-2007&group=6&gblog=28 Sat, 24 Mar 2007 15:27:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-03-2007&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-03-2007&group=6&gblog=27 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปบ้านวัฒน์ วรรลยางกูร ที่ไทรโยค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-03-2007&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-03-2007&group=6&gblog=27 Thu, 22 Mar 2007 0:29:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-03-2007&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-03-2007&group=6&gblog=26 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[“จงยอมรับในสิ่งที่คุณทำได้ และยอมรับในสิ่งที่คุณทำไม่ได้” ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-03-2007&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-03-2007&group=6&gblog=26 Sun, 18 Mar 2007 22:42:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-03-2007&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-03-2007&group=6&gblog=25 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขเล็กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-03-2007&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=17-03-2007&group=6&gblog=25 Sat, 17 Mar 2007 19:08:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-03-2007&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-03-2007&group=6&gblog=24 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เขียนเข้ากระดูก ( Writing Down the Bones)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-03-2007&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-03-2007&group=6&gblog=24 Fri, 16 Mar 2007 14:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-03-2007&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-03-2007&group=6&gblog=22 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[กับศักดิ์สิริในพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-03-2007&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-03-2007&group=6&gblog=22 Tue, 13 Mar 2007 15:35:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-02-2007&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-02-2007&group=6&gblog=21 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาฎิหารย์แห่งรักที่ห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-02-2007&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-02-2007&group=6&gblog=21 Mon, 12 Feb 2007 19:52:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-11-2006&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-11-2006&group=6&gblog=20 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-11-2006&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-11-2006&group=6&gblog=20 Thu, 16 Nov 2006 20:25:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-12-2006&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-12-2006&group=6&gblog=19 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[โรงเรียนในฤดูหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-12-2006&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-12-2006&group=6&gblog=19 Thu, 21 Dec 2006 17:46:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-12-2006&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-12-2006&group=6&gblog=18 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หนาวนี้ที่เชียงคำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-12-2006&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-12-2006&group=6&gblog=18 Thu, 21 Dec 2006 10:15:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-12-2006&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-12-2006&group=6&gblog=17 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (10)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-12-2006&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-12-2006&group=6&gblog=17 Sun, 03 Dec 2006 10:12:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-11-2006&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-11-2006&group=6&gblog=16 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (8)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-11-2006&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-11-2006&group=6&gblog=16 Wed, 29 Nov 2006 20:06:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-02-2007&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-02-2007&group=6&gblog=15 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หมู่บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-02-2007&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-02-2007&group=6&gblog=15 Sat, 03 Feb 2007 19:23:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-12-2006&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-12-2006&group=6&gblog=14 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (16)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-12-2006&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-12-2006&group=6&gblog=14 Sat, 16 Dec 2006 7:00:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-11-2006&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-11-2006&group=6&gblog=13 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (4 )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-11-2006&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-11-2006&group=6&gblog=13 Wed, 22 Nov 2006 19:06:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-12-2006&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-12-2006&group=6&gblog=12 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (13)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-12-2006&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-12-2006&group=6&gblog=12 Thu, 07 Dec 2006 18:10:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-12-2006&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-12-2006&group=6&gblog=11 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (15)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-12-2006&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-12-2006&group=6&gblog=11 Mon, 11 Dec 2006 10:11:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-11-2006&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-11-2006&group=6&gblog=10 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-11-2006&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-11-2006&group=6&gblog=10 Tue, 21 Nov 2006 6:54:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-10-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-10-2008&group=5&gblog=15 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หวนหอมกลิ่นฝนยามดึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-10-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-10-2008&group=5&gblog=15 Sun, 26 Oct 2008 8:14:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-01-2006&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-01-2006&group=5&gblog=14 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เก้าอี้ไม้ในเงาแดด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-01-2006&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-01-2006&group=5&gblog=14 Wed, 25 Jan 2006 0:28:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-04-2006&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-04-2006&group=5&gblog=13 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กถือดอกไม้และกระดาษเขียนจดหมายสีชมพู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-04-2006&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-04-2006&group=5&gblog=13 Mon, 03 Apr 2006 20:58:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-01-2006&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-01-2006&group=5&gblog=12 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลือกหอยกับบาดแผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-01-2006&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-01-2006&group=5&gblog=12 Fri, 20 Jan 2006 20:20:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-01-2006&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-01-2006&group=5&gblog=11 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ชามลายนู้ดเหนือจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-01-2006&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-01-2006&group=5&gblog=11 Thu, 19 Jan 2006 19:06:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-02-2006&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-02-2006&group=5&gblog=10 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[กริชเปลี่ยนชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-02-2006&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-02-2006&group=5&gblog=10 Wed, 08 Feb 2006 16:52:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-12-2005&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-12-2005&group=4&gblog=29 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหวังกับรางวัล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-12-2005&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-12-2005&group=4&gblog=29 Mon, 05 Dec 2005 8:06:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-12-2005&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-12-2005&group=4&gblog=27 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เมืองใหม่ในฝัน (อยากฝังหัวใจไว้ที่ตะกั่วป่า)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-12-2005&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-12-2005&group=4&gblog=27 Sat, 31 Dec 2005 15:51:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-01-2006&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-01-2006&group=4&gblog=26 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ชายวัยกลางคนกับการเดินทางของเล็บสีดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-01-2006&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-01-2006&group=4&gblog=26 Wed, 11 Jan 2006 11:28:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-12-2005&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-12-2005&group=4&gblog=25 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องที่ไม่อยากเล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-12-2005&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-12-2005&group=4&gblog=25 Tue, 20 Dec 2005 17:32:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-12-2005&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-12-2005&group=4&gblog=21 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐๐ ปีศรีบูรพา (สุภาพบุรุษไม่มีวันตาย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-12-2005&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-12-2005&group=4&gblog=21 Wed, 14 Dec 2005 19:44:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-12-2005&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-12-2005&group=4&gblog=20 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หลงทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-12-2005&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-12-2005&group=4&gblog=20 Tue, 27 Dec 2005 7:04:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-01-2006&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-01-2006&group=4&gblog=17 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[พระกับมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-01-2006&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-01-2006&group=4&gblog=17 Wed, 18 Jan 2006 10:32:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-12-2005&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-12-2005&group=4&gblog=12 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปรษณีย์กวี (ผู้ชายผมสีดอกเลาคนนั้น)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-12-2005&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-12-2005&group=4&gblog=12 Mon, 19 Dec 2005 19:00:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-12-2005&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-12-2005&group=4&gblog=11 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณเคยเตรียมตัวตายกันบ้างไหม ? (เรื่องเล่าเล็กๆหลังคลื่นยักษ์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-12-2005&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-12-2005&group=4&gblog=11 Mon, 26 Dec 2005 7:59:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-08-2006&group=3&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-08-2006&group=3&gblog=53 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ตื่นเช้ามาวันนี้...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-08-2006&group=3&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-08-2006&group=3&gblog=53 Fri, 11 Aug 2006 7:23:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-07-2006&group=3&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-07-2006&group=3&gblog=52 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ถาม-ตอบ (ฯ พิชิต 1,000 ล้าน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-07-2006&group=3&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-07-2006&group=3&gblog=52 Wed, 19 Jul 2006 23:01:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2006&group=3&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2006&group=3&gblog=51 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากแบ่งห้องใจไว้แม่ฮ่องสอน (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2006&group=3&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2006&group=3&gblog=51 Tue, 06 Jun 2006 0:58:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-06-2006&group=3&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-06-2006&group=3&gblog=50 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จากแม่ฮ่องสอนสู่นครศรีธรรมราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-06-2006&group=3&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-06-2006&group=3&gblog=50 Sun, 18 Jun 2006 11:37:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-04-2006&group=3&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-04-2006&group=3&gblog=49 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ริมรั้วหัวใจใคร ? (คำนิยมจากพิบูลศักดิ์ ละครพล)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-04-2006&group=3&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-04-2006&group=3&gblog=49 Thu, 06 Apr 2006 20:37:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-03-2006&group=3&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-03-2006&group=3&gblog=48 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าค่ายโรงเรียนเชิงเขาและนอนที่ริมโขง,เชียงของ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-03-2006&group=3&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-03-2006&group=3&gblog=48 Tue, 28 Mar 2006 11:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-08-2006&group=3&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-08-2006&group=3&gblog=47 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดเพิงพเยีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-08-2006&group=3&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-08-2006&group=3&gblog=47 Tue, 22 Aug 2006 23:28:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-09-2006&group=3&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-09-2006&group=3&gblog=46 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จะเอานิยายอะไรกับชีวิต ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-09-2006&group=3&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-09-2006&group=3&gblog=46 Mon, 25 Sep 2006 12:34:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-03-2006&group=3&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-03-2006&group=3&gblog=45 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สังคมป่า-ป่าสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-03-2006&group=3&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-03-2006&group=3&gblog=45 Wed, 15 Mar 2006 8:35:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-09-2006&group=3&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-09-2006&group=3&gblog=44 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[พรุ่งนี้ที่...TUBA ? ( จิระศักดิ์ เซอร์เรียลิสม์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-09-2006&group=3&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-09-2006&group=3&gblog=44 Sun, 10 Sep 2006 10:02:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-07-2006&group=3&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-07-2006&group=3&gblog=43 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ลันตาตรึงใจ (ป.ล.เช้าวันนี้...มีปลาวาฬเกยหาดหลังบ้าน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-07-2006&group=3&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-07-2006&group=3&gblog=43 Tue, 04 Jul 2006 12:40:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-06-2006&group=3&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-06-2006&group=3&gblog=42 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากแบ่งห้องใจไว้แม่ฮ่องสอน (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-06-2006&group=3&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-06-2006&group=3&gblog=42 Wed, 07 Jun 2006 14:44:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-03-2006&group=3&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-03-2006&group=3&gblog=41 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[กองไฟและความฝันที่หุบเขาฝนโปรยไพร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-03-2006&group=3&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-03-2006&group=3&gblog=41 Tue, 07 Mar 2006 0:47:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-05-2006&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-05-2006&group=3&gblog=39 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือเล่มแรกของผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-05-2006&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-05-2006&group=3&gblog=39 Wed, 10 May 2006 22:30:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-03-2006&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-03-2006&group=3&gblog=38 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรๆก็ร้อนไปหมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-03-2006&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=13-03-2006&group=3&gblog=38 Mon, 13 Mar 2006 17:20:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2006&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2006&group=3&gblog=37 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านทุ่งดาว แม่ใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2006&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2006&group=3&gblog=37 Fri, 22 Sep 2006 17:22:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2006&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2006&group=3&gblog=36 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เขียนนิยาย - เขียนรูป และ เขียนประเสริฐ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2006&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2006&group=3&gblog=36 Thu, 28 Sep 2006 14:03:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-09-2006&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-09-2006&group=3&gblog=35 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[แพ้ชชั่น (ฮะแอ้ม) passion]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-09-2006&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-09-2006&group=3&gblog=35 Fri, 29 Sep 2006 14:14:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-02-2006&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-02-2006&group=3&gblog=34 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความฉลาดที่เป็นพิษ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-02-2006&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-02-2006&group=3&gblog=34 Sat, 04 Feb 2006 11:34:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-07-2006&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-07-2006&group=3&gblog=33 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ลันตาตรึงใจ (ต้นสาบแร้งสาบกา ?)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-07-2006&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-07-2006&group=3&gblog=33 Thu, 06 Jul 2006 11:19:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-09-2006&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-09-2006&group=3&gblog=32 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[วันฝนตกและถนนสีแดง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-09-2006&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-09-2006&group=3&gblog=32 Sat, 23 Sep 2006 16:49:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-11-2005&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-11-2005&group=3&gblog=31 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[มะลิวัลย์วันวาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-11-2005&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-11-2005&group=3&gblog=31 Wed, 30 Nov 2005 6:34:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-02-2006&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-02-2006&group=3&gblog=30 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาจากไปแล้วจริงๆ...(กนกพงศ์ สงสมพันธุ์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-02-2006&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-02-2006&group=3&gblog=30 Thu, 16 Feb 2006 16:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-08-2006&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-08-2006&group=3&gblog=29 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตในแต่ละวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-08-2006&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-08-2006&group=3&gblog=29 Sun, 06 Aug 2006 6:27:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-03-2006&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-03-2006&group=3&gblog=28 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนนี้ที่ข้างทำเนียบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-03-2006&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-03-2006&group=3&gblog=28 Sat, 18 Mar 2006 19:52:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-09-2006&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-09-2006&group=3&gblog=27 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เซอร์เรียลิสม์คืออะไร ? (คนแก่กับเพื่อนเก่า)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-09-2006&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-09-2006&group=3&gblog=27 Tue, 12 Sep 2006 20:51:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-09-2006&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-09-2006&group=3&gblog=26 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[21 นาทีที่ดอกคำใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-09-2006&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-09-2006&group=3&gblog=26 Tue, 26 Sep 2006 16:42:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-03-2006&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-03-2006&group=3&gblog=25 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้คนใกล้สูญพันธุ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-03-2006&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-03-2006&group=3&gblog=25 Wed, 08 Mar 2006 18:51:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-06-2006&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-06-2006&group=3&gblog=24 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ลันตาตรึงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-06-2006&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-06-2006&group=3&gblog=24 Tue, 20 Jun 2006 19:07:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-02-2006&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-02-2006&group=3&gblog=23 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักในทัศนะของข้าพเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-02-2006&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-02-2006&group=3&gblog=23 Sun, 12 Feb 2006 11:22:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-09-2006&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-09-2006&group=3&gblog=22 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมมองใหม่ หรือ มองมุมใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-09-2006&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-09-2006&group=3&gblog=22 Sun, 24 Sep 2006 17:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-11-2006&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-11-2006&group=3&gblog=21 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุผลสามข้อที่ผม....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-11-2006&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-11-2006&group=3&gblog=21 Fri, 03 Nov 2006 14:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-02-2006&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-02-2006&group=3&gblog=20 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[บัญญัติ 10 ประการสำหรับคนแต่งงานแล้วเท่านั้น !]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-02-2006&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-02-2006&group=3&gblog=20 Thu, 02 Feb 2006 13:33:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-07-2006&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-07-2006&group=3&gblog=19 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คนึงนอนนครสวรรค์*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-07-2006&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=31-07-2006&group=3&gblog=19 Mon, 31 Jul 2006 13:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-02-2006&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-02-2006&group=3&gblog=18 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีใจที่เรื่องจะได้พิมพ์ (รวมเล่ม) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-02-2006&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-02-2006&group=3&gblog=18 Thu, 23 Feb 2006 8:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-06-2006&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-06-2006&group=3&gblog=17 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากแบ่งห้องใจไว้แม่ฮ่องสอน (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-06-2006&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-06-2006&group=3&gblog=17 Sun, 04 Jun 2006 1:07:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-09-2006&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-09-2006&group=3&gblog=16 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปงานเปิดตัวน้องแนท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-09-2006&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-09-2006&group=3&gblog=16 Sat, 09 Sep 2006 9:22:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-05-2006&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-05-2006&group=3&gblog=15 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[การเดินทางของเมฆปลายฤดูร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-05-2006&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-05-2006&group=3&gblog=15 Fri, 12 May 2006 19:33:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-07-2006&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-07-2006&group=3&gblog=14 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญร่วมงานเสวนา "เกมชีวิตพิชิต 1,000 ล้าน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-07-2006&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-07-2006&group=3&gblog=14 Fri, 14 Jul 2006 11:56:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-10-2006&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-10-2006&group=3&gblog=13 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนนี้...ที่เชียงคำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-10-2006&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-10-2006&group=3&gblog=13 Tue, 03 Oct 2006 16:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-08-2006&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-08-2006&group=3&gblog=12 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแม่ที่ผ่านมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-08-2006&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-08-2006&group=3&gblog=12 Wed, 16 Aug 2006 22:01:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-06-2006&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-06-2006&group=3&gblog=11 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากแบ่งห้องใจไว้แม่ฮ่องสอน (4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-06-2006&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-06-2006&group=3&gblog=11 Thu, 08 Jun 2006 20:54:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-05-2006&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-05-2006&group=3&gblog=10 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เปี่ยมด้วยรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-05-2006&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-05-2006&group=3&gblog=10 Wed, 24 May 2006 18:44:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-12-2005&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-12-2005&group=1&gblog=29 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่างภาพกับเด็กนักเรียนอนุบาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-12-2005&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-12-2005&group=1&gblog=29 Mon, 05 Dec 2005 16:28:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-12-2005&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-12-2005&group=1&gblog=28 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่างภาษารัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-12-2005&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-12-2005&group=1&gblog=28 Fri, 09 Dec 2005 21:06:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-09-2005&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-09-2005&group=1&gblog=27 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกรักไม่รู้โรย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-09-2005&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-09-2005&group=1&gblog=27 Sat, 24 Sep 2005 7:34:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-10-2005&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-10-2005&group=1&gblog=26 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขแห่งชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-10-2005&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-10-2005&group=1&gblog=26 Tue, 04 Oct 2005 11:02:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-12-2005&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-12-2005&group=1&gblog=25 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หญิงสาว ยายแก่ และคนขับรถสองแถว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-12-2005&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-12-2005&group=1&gblog=25 Thu, 08 Dec 2005 22:34:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=24 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหลังอันแจ่มกระจ่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=24 Thu, 22 Sep 2005 18:43:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=23 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[อ้อมอกพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=23 Thu, 22 Sep 2005 18:06:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=22 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านและเพื่อนบ้านของผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=22 Thu, 22 Sep 2005 17:58:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=21 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ระย่อมรสุมมารุมรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=21 Thu, 22 Sep 2005 17:42:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=20 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เหลืองฝ้ายคำกับความทรงจำวันวาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=20 Thu, 22 Sep 2005 17:31:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=19 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[หวนหอมกลิ่นฝนยามดึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=19 Thu, 22 Sep 2005 16:35:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=18 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[นักเขียนทรหด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-09-2005&group=1&gblog=18 Thu, 22 Sep 2005 7:07:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2005&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2005&group=1&gblog=17 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะเกียงในดวงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2005&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2005&group=1&gblog=17 Wed, 28 Sep 2005 10:17:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2005&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2005&group=1&gblog=16 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ขณะหนึ่งที่ล้างจาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2005&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2005&group=1&gblog=16 Wed, 28 Sep 2005 10:12:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2005&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2005&group=1&gblog=15 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไอซียูที่มิอาจลืม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2005&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-09-2005&group=1&gblog=15 Wed, 28 Sep 2005 10:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-10-2005&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-10-2005&group=1&gblog=14 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ครอบครัวที่รัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-10-2005&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-10-2005&group=1&gblog=14 Sun, 23 Oct 2005 5:25:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-10-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-10-2005&group=1&gblog=13 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความฝันกับวันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-10-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-10-2005&group=1&gblog=13 Mon, 10 Oct 2005 10:40:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-09-2005&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-09-2005&group=1&gblog=12 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำใจไม่ใช่น้ำเงิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-09-2005&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-09-2005&group=1&gblog=12 Fri, 23 Sep 2005 23:20:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-09-2005&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-09-2005&group=1&gblog=11 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทรงจำเหนือลำน้ำน่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-09-2005&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=23-09-2005&group=1&gblog=11 Fri, 23 Sep 2005 6:36:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-12-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-12-2005&group=1&gblog=10 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเจ็บป่วยที่ไม่มีใครอยากเป็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-12-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-12-2005&group=1&gblog=10 Tue, 06 Dec 2005 14:50:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-06-2009&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-06-2009&group=10&gblog=9 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหวนที่พันธุ์ทิพย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-06-2009&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-06-2009&group=10&gblog=9 Mon, 15 Jun 2009 8:23:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-06-2009&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-06-2009&group=10&gblog=8 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เบียทริซ ฉันรักเธอ(“วรรณคดีก็เหมือนคนแก่ไง ยิ่งเก่าแก่คนก็ยิ่งลืม แล้วก็ให้ความสำคัญน้อยลง”)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-06-2009&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-06-2009&group=10&gblog=8 Sun, 14 Jun 2009 11:44:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-06-2009&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-06-2009&group=10&gblog=7 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเชื่อมั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-06-2009&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-06-2009&group=10&gblog=7 Thu, 11 Jun 2009 12:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-06-2009&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-06-2009&group=10&gblog=6 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-06-2009&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-06-2009&group=10&gblog=6 Tue, 09 Jun 2009 7:16:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-06-2009&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-06-2009&group=10&gblog=5 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยคารวะและอาลัยเชิด ทรงศรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-06-2009&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-06-2009&group=10&gblog=5 Sun, 07 Jun 2009 6:52:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2009&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2009&group=10&gblog=4 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพแห่งความรักในคืนพระจันทร์สีเหลืองหม่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2009&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-06-2009&group=10&gblog=4 Sat, 06 Jun 2009 9:38:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-06-2009&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-06-2009&group=10&gblog=3 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกหญ้า (บางชนิด)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-06-2009&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-06-2009&group=10&gblog=3 Thu, 04 Jun 2009 9:12:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-06-2009&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-06-2009&group=10&gblog=2 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายของเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-06-2009&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-06-2009&group=10&gblog=2 Mon, 01 Jun 2009 21:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-05-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-05-2009&group=10&gblog=1 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงฝนบนใบไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-05-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-05-2009&group=10&gblog=1 Thu, 28 May 2009 10:23:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-07-2008&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-07-2008&group=8&gblog=9 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ระลึก(ถึง)ชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-07-2008&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-07-2008&group=8&gblog=9 Fri, 04 Jul 2008 8:19:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-06-2008&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-06-2008&group=8&gblog=8 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[พิษ(คน)ฉลาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-06-2008&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-06-2008&group=8&gblog=8 Sat, 28 Jun 2008 21:18:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-06-2008&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-06-2008&group=8&gblog=7 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[พูดเป็นนิยายไปได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-06-2008&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=19-06-2008&group=8&gblog=7 Thu, 19 Jun 2008 13:09:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-06-2008&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-06-2008&group=8&gblog=6 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะชั้นสูง(22)ในป่าคอนกรีต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-06-2008&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=14-06-2008&group=8&gblog=6 Sat, 14 Jun 2008 17:38:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-06-2008&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-06-2008&group=8&gblog=5 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[แถลงข่าวของซีอีโอธรรมะกับซีอีโอโลก (ท่านว.วชิรเมธีกับวิกรม กรมดิษฐ์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-06-2008&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-06-2008&group=8&gblog=5 Tue, 10 Jun 2008 10:40:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-06-2008&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-06-2008&group=8&gblog=4 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[“โลกในเม็ดทราย” – หนังสือเล่มนี้ไม่ซื้อไม่ว่า กรุณาลูบคลำหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-06-2008&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-06-2008&group=8&gblog=4 Tue, 03 Jun 2008 20:09:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-06-2008&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-06-2008&group=8&gblog=3 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จับผิด ริษยา แตกความสามัคคี - จากท่านว. วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-06-2008&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-06-2008&group=8&gblog=3 Sun, 01 Jun 2008 18:56:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-05-2008&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-05-2008&group=8&gblog=2 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อยังหนุ่มยังสาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-05-2008&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=30-05-2008&group=8&gblog=2 Fri, 30 May 2008 10:41:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-05-2008&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-05-2008&group=8&gblog=1 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านนักเขียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-05-2008&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-05-2008&group=8&gblog=1 Thu, 22 May 2008 18:59:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-09-2007&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-09-2007&group=7&gblog=9 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักในทัศนะของข้าพเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-09-2007&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-09-2007&group=7&gblog=9 Sat, 29 Sep 2007 11:16:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-09-2007&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-09-2007&group=7&gblog=8 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาฏิหาริย์แห่งรักห้วยเสือเฒ่า (อีกครั้ง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-09-2007&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=24-09-2007&group=7&gblog=8 Mon, 24 Sep 2007 7:22:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-09-2007&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-09-2007&group=7&gblog=7 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จากบล็อกสู่พ็อกเก็ตบุ๊ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-09-2007&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=20-09-2007&group=7&gblog=7 Thu, 20 Sep 2007 9:12:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-09-2007&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-09-2007&group=7&gblog=6 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเปลี่ยนแปลงในรอบ 2 ปี (คิดถึงนครศรีฯ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-09-2007&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-09-2007&group=7&gblog=6 Sun, 16 Sep 2007 17:12:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-09-2007&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-09-2007&group=7&gblog=5 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จากปะการังถึง "ห่างไกล ไม่ห่างกัน" (ใครอ่านเรื่องนี้มีสิทธิ์รับรางวัล)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-09-2007&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-09-2007&group=7&gblog=5 Tue, 11 Sep 2007 7:58:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-09-2007&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-09-2007&group=7&gblog=4 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายจากท่านว.วชิรเมธีถึงโดม วุฒิชัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-09-2007&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-09-2007&group=7&gblog=4 Mon, 10 Sep 2007 10:30:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-09-2007&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-09-2007&group=7&gblog=3 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายเปิดผนึกถึงท่านว.วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-09-2007&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-09-2007&group=7&gblog=3 Sat, 08 Sep 2007 9:49:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-09-2007&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-09-2007&group=7&gblog=2 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าสติไม่อยู่กับตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-09-2007&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=04-09-2007&group=7&gblog=2 Tue, 04 Sep 2007 20:25:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-08-2007&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-08-2007&group=7&gblog=1 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งไม่มีชีวิตเรียกว่า blog]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-08-2007&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-08-2007&group=7&gblog=1 Wed, 29 Aug 2007 8:00:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-12-2006&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-12-2006&group=6&gblog=9 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (14)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-12-2006&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-12-2006&group=6&gblog=9 Sat, 09 Dec 2006 14:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-12-2006&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-12-2006&group=6&gblog=8 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (11)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-12-2006&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-12-2006&group=6&gblog=8 Tue, 05 Dec 2006 9:34:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2006&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2006&group=6&gblog=7 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (6)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2006&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=26-11-2006&group=6&gblog=7 Sun, 26 Nov 2006 11:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-12-2006&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-12-2006&group=6&gblog=6 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (12)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-12-2006&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-12-2006&group=6&gblog=6 Wed, 06 Dec 2006 14:12:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-01-2007&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-01-2007&group=6&gblog=5 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่หมู่บ้านผาบ่อง แม่ฮ่องสอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-01-2007&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-01-2007&group=6&gblog=5 Sat, 06 Jan 2007 20:37:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-12-2006&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-12-2006&group=6&gblog=4 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (9)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-12-2006&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-12-2006&group=6&gblog=4 Fri, 01 Dec 2006 6:28:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-11-2006&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-11-2006&group=6&gblog=3 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (5)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-11-2006&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=25-11-2006&group=6&gblog=3 Sat, 25 Nov 2006 8:34:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-11-2006&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-11-2006&group=6&gblog=2 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-11-2006&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=15-11-2006&group=6&gblog=2 Wed, 15 Nov 2006 20:25:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-11-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-11-2006&group=6&gblog=1 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ไม่ห่างกัน (7)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-11-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=27-11-2006&group=6&gblog=1 Mon, 27 Nov 2006 18:30:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-02-2006&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-02-2006&group=5&gblog=8 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[โต๊ะก็คือรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-02-2006&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=01-02-2006&group=5&gblog=8 Wed, 01 Feb 2006 8:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-01-2006&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-01-2006&group=5&gblog=6 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[กระจกส่องใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-01-2006&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-01-2006&group=5&gblog=6 Sat, 28 Jan 2006 0:21:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-02-2006&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-02-2006&group=5&gblog=5 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-02-2006&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-02-2006&group=5&gblog=5 Tue, 07 Feb 2006 8:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-02-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-02-2006&group=5&gblog=4 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[บิลใบสุดท้ายก่อนฝันร้ายสึนามิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-02-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-02-2006&group=5&gblog=4 Fri, 10 Feb 2006 20:57:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-01-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-01-2006&group=5&gblog=3 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักบนเส้นลวด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-01-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-01-2006&group=5&gblog=3 Sun, 29 Jan 2006 18:32:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-01-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-01-2006&group=5&gblog=1 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[โต๊ะทำทองโต๊ะทำเพลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-01-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=22-01-2006&group=5&gblog=1 Sun, 22 Jan 2006 0:25:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-12-2005&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-12-2005&group=4&gblog=9 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[บุปผา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-12-2005&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=12-12-2005&group=4&gblog=9 Mon, 12 Dec 2005 5:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-12-2005&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-12-2005&group=4&gblog=8 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[มีเคราะห์มาขู่...มีข่าวมงคลมาขาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-12-2005&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=10-12-2005&group=4&gblog=8 Sat, 10 Dec 2005 18:51:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-01-2006&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-01-2006&group=4&gblog=6 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนนี้...ที่หมู่บ้านปลายวา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-01-2006&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=07-01-2006&group=4&gblog=6 Sat, 07 Jan 2006 22:22:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-01-2006&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-01-2006&group=4&gblog=4 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ระหว่างการเดินทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-01-2006&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-01-2006&group=4&gblog=4 Mon, 16 Jan 2006 11:31:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-10-2006&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-10-2006&group=3&gblog=8 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านความจริงจากชีวิต เขียนชีวิตจากความจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-10-2006&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-10-2006&group=3&gblog=8 Thu, 05 Oct 2006 17:44:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-05-2006&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-05-2006&group=3&gblog=7 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[นักเขียนในวันนักเขียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-05-2006&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=06-05-2006&group=3&gblog=7 Sat, 06 May 2006 23:04:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-04-2006&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-04-2006&group=3&gblog=6 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ริมรั้วหัวใจและมุมห้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-04-2006&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-04-2006&group=3&gblog=6 Tue, 11 Apr 2006 7:32:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-04-2006&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-04-2006&group=3&gblog=5 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ปก "ริมรั้วหัวใจ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-04-2006&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-04-2006&group=3&gblog=5 Tue, 11 Apr 2006 20:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-02-2006&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-02-2006&group=3&gblog=4 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เขียนที่ตะกั่วป่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-02-2006&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=28-02-2006&group=3&gblog=4 Tue, 28 Feb 2006 16:34:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-10-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-10-2006&group=3&gblog=3 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[พบ "คาบโลกย์คาบธรรม"ได้ที่....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-10-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=16-10-2006&group=3&gblog=3 Mon, 16 Oct 2006 17:16:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-07-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-07-2006&group=3&gblog=2 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ลันตาตรึงใจ (พบกันที่ทะเล)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-07-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=11-07-2006&group=3&gblog=2 Tue, 11 Jul 2006 12:47:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-05-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-05-2006&group=3&gblog=1 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[จะไปสวนทูนอิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-05-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=18-05-2006&group=3&gblog=1 Thu, 18 May 2006 17:59:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-09-2005&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-09-2005&group=1&gblog=9 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกชบาที่ไหนก็ไม่สวยเท่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-09-2005&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=29-09-2005&group=1&gblog=9 Thu, 29 Sep 2005 10:57:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-10-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-10-2005&group=1&gblog=8 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[มิตซูมิแห่งความหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-10-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=08-10-2005&group=1&gblog=8 Sat, 08 Oct 2005 12:18:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-10-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-10-2005&group=1&gblog=7 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ยามเช้าที่ดาวยังพร่างฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-10-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=09-10-2005&group=1&gblog=7 Sun, 09 Oct 2005 8:48:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2005&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2005&group=1&gblog=6 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องรักของสัปเหร่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2005&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2005&group=1&gblog=6 Wed, 21 Sep 2005 19:08:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2005&group=1&gblog=5 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[เสน่ห์เมืองเหนือ ของโชคชัย บัณฑิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2005&group=1&gblog=5 Wed, 21 Sep 2005 19:00:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2005&group=1&gblog=4 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มาของจันทร์ฉายในใจฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=21-09-2005&group=1&gblog=4 Wed, 21 Sep 2005 19:38:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-10-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-10-2005&group=1&gblog=3 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหลังที่ริมฝั่งบางปะกง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-10-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=02-10-2005&group=1&gblog=3 Sun, 02 Oct 2005 10:30:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-10-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-10-2005&group=1&gblog=2 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวกระพริบเพื่อนชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-10-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=05-10-2005&group=1&gblog=2 Wed, 05 Oct 2005 9:24:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-10-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-10-2005&group=1&gblog=1 http://porpayia.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูร้อนอันแสนสั้นแต่ความทรงจำนั้นยาวนาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-10-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porpayia&month=03-10-2005&group=1&gblog=1 Mon, 03 Oct 2005 10:46:48 +0700